Bluetooth Headset BH 702 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes headsettet

Tænd headsettet ved at trykke på og holde multifunktionstasten nede,
indtil headsettet bipper, og indikatoren begynder at lyse. Når headsettet
forsøger at oprette forbindelse til en forbundet enhed, blinker den grønne
indikator langsomt. Når headsettet tilsluttes en forbundet enhed, og det
er klar til brug, blinker den blå indikator langsomt. Hvis der ikke er
oprettet en binding mellem headsettet og en enhed, tændes headsettet
automatisk i bindingstilstand (se Oprettelse af binding til headsettet på
side 9).

Hvis du vil slukke headsettet, skal du trykke på og holde multifunktions-
tasten nede i mindst fem sekunder, indtil indikatoren lyser rødt.