Bluetooth Headset BH 702 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobilenheden på normal vis,
når headsettet er tilsluttet enheden. Den blå indikator blinker langsomt
under opkaldet.

Hvis enheden understøtter genopkald til det senest kaldte nummer med
dette headset, skal du trykke på multifunktionstasten to gange, når der
ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis enheden understøtter stemmestyrede opkald med headsettet, skal
du trykke på og holde multifunktionstasten nede i 2-3 sekunder, til
stemmestyrede opkald starter på mobilenheden. Fortsæt derefter som
beskrevet i enhedens brugervejledning. Stemmestyrede opkald kan ikke
benyttes under et opkald.

Når du modtager et opkald, blinker den blå indikator hurtigt, og du hører
en ringetone i headsettet. Hvis du vil besvare opkaldet, skal du trykke på
multifunktionstasten eller bruge tasterne på mobilenheden.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

14

Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke på
multifunktionstasten to gange eller bruge tasterne på mobilenheden.

Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på multifunktionstasten eller
bruge tasterne på mobilenheden.