Bluetooth Headset BH 702 - Justering af headsettets lydstyrke

background image

Justering af headsettets lydstyrke

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken
under et opkald. Du kan også bruge tasterne på mobilenheden. Lydstyrken
justeres hurtigt ved at trykke lydstyrketasten i den ønskede retning og
holde den nede.