Bluetooth Headset BH 702 - Overførsel af opkald mellem headsettet ogmobilenheden

background image

Overførsel af opkald mellem headsettet

og mobilenheden

Hvis du vil overføre opkaldet mellem headsettet og en forbundet
mobilenhed, skal du trykke på og holde multifunktionstasten nede
i 2-3 sekunder eller bruge den tilsvarende funktion i enheden.