Bluetooth Headset BH 702 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Hvis du vil slette alle headsettets indstillinger, skal du trykke på
multifunktionstasten, trykke lydstyrketasten opad og holde begge taster

background image

A l m i n d e l i g b r u g

15

nede, indtil indikatoren blinker skiftevis rødt, grønt og blåt to gange.
Når indstillingerne er slettet, er headsettet i bindingstilstand i omkring
fem minutter (den blå indikator blinker hurtigt).

Hvis headsettet holder op med at virke, selvom det er opladet, og du vil
nulstille det, skal du sætte opladeren i headsettet, mens du trykker på og
holder multifunktionstasten nede. Headsettet slukkes. Hvis du vil bruge
headsettet, skal du slutte det til mobilenheden igen. Nulstillingen berører
ikke headsettets indstillinger.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

16