Bluetooth Headset BH 702 - Indhold

background image

Indhold

1. Introduktion ......................... 5

Trådløs Bluetooth-teknologi............... 5

2. Kom godt i gang .................. 7

Oversigt..................................................... 7
Opladere og batterier............................ 8
Opladning af batteriet.......................... 8
Sådan tændes og slukkes
headsettet ................................................ 9
Oprettelse af binding
til headsettet........................................... 9

Afbrydelse af forbindelsen
til headsettet .................................... 10
Genoprettelse af forbindelsen
til headsettet .................................... 11

Fejlfinding ............................................. 11

3. Almindelig brug ................. 12

Placering af headsettet
over øret ................................................ 12
Håndtering af opkald ......................... 13
Justering af headsettets
lydstyrke................................................. 14
Aktivering eller deaktivering
af mikrofonen....................................... 14
Overførsel af opkald mellem
headsettet og mobilenheden ........... 14
Sletning af indstillinger
eller nulstilling ..................................... 14

4. Batterioplysninger.............. 16

Pleje og vedligeholdelse ........ 17

background image

I n t r o d u k t i o n

5