Bluetooth Headset BH 702 ohje

background image

Nokia Bluetooth HF BH-702
Käyttöohje

9205364

1. painos / FI

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA vakuuttaa täten, että HS-100W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity//.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain
on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai
kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen
menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn
tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla
lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai
poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden
käyttää laitetta.

background image

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9205364 / 1. painos FI

background image

4