Bluetooth Headset BH 702 - Akun lataaminen

background image

Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi
irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska HF-laite voi
vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.

2. Kytke laturin kaapeli laturin liittimeen.

Merkkivalo on punainen latauksen aikana.
Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken.
Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi
pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Akun lataaminen
täyteen voi kestää kaksi tuntia.

3. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota

laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa kuusi tuntia ja valmiusaika jopa
160 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta
käytetään erilaisten yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi
ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiääni
säännöllisin välein ja merkkivalo vilkkuu punaisena.

background image

N ä i n p ä ä s e t a l k u u n

9