Bluetooth Headset BH 702 - Pariksi liittäminen

background image

Pariksi liittäminen

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta.

2. Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille ei ole aiemmin muodostettu

pariliitosta ja haluat muodostaa pariliitoksen, kytke HF-laitteeseen
virta. HF-laite siirtyy pariliitostilaan, ja merkkivalo alkaa vilkkua
nopeasti sinisenä.

Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu
pariliitos ja haluat muodostaa pariliitoksen, varmista, että
HF-laitteesta on katkaistu virta, ja pidä monitoiminäppäintä
painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa laitteessa ja aseta

se etsimään Bluetooth-laitteita. Katso ohjeet laitteen käyttöohjeesta.

background image

N ä i n p ä ä s e t a l k u u n

10

4. Valitse HF-laite (Nokia BH-702) löytyneiden laitteiden luettelosta.

5. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja langattoman laitteen välille

muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin langattomissa laitteissa
yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen.
Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöohjeessa. HF-laite ja
langaton laite tarvitsee liittää pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteen nimi tulee
langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariksi liitetyt
Bluetooth-laitteet.