Bluetooth Headset BH 702 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna, kunnes
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja merkkivalo syttyy. Kun HF-laite yrittää
muodostaa yhteyttä sen kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen, merkkivalo
vilkkuu hitaasti vihreänä. Kun HF-laite on muodostanut yhteyden sen
kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen ja on käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu
hitaasti sinisenä. Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille ei ole
muodostettu pariliitosta, HF-laite siirtyy automaattisesti pariliitostilaan
(katso Pariksi liittäminen sivulla 9).

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna vähintään
5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo muuttuu punaiseksi.