Bluetooth Headset BH 702 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen korvalle

HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa laitteen hyvin korvalle.

Jos haluat käyttää HF-laitetta niin, että korvasanka on oikealla korvalla,
aseta korvasanka HF-laitteeseen (1). Liu'uta korvasanka korvan taakse (2)
ja aseta kuuloke varovasti korvaan. Säädä korvasangan pituus
työntämällä tai vetämällä sankaa. Aseta HF-laite niin, että se osoittaa
suutasi kohti (3).

Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, vedä korvasanka
varovasti HF-laitteesta (4) ja aseta se vastakkaiselle puolelle (5).

background image

P e r u s k ä y t t ö

13