Bluetooth Headset BH 702 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti.
Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka
syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat
ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää
elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa
tiettyjä muoveja.

Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu
normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa
elektronisia piirilevyjä.

Älä yritä avata laitetta.

Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa
sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen
puhdistukseen.

Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta
kunnolla.

Kaikki nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos
jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

17

Hävittäminen
Tuotteessa, käyttöohjeissa tai pakkauksessa oleva jäteastian symboli, jonka
päälle on merkitty rasti, muistuttaa, että Euroopan unionin alueella kaikki
elektroniikka- ja sähkötuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen
keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa
heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen, jottei ympäristölle tai ihmisten terveydelle
aiheutuisi haittaa valvomattomasta jätteiden hävityksestä. Näin edistät myös
materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Keräystä koskevia tietoja saat
tuotteen myyjältä, paikallisilta jäteviranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä tai paikalliselta Nokian edustajalta. Lisätietoja on
tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa
WWW-osoitteessa www.nokia.com.