Bluetooth Headset BH 702 - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

Als u geen verbinding tot stand kunt brengen tussen de hoofdtelefoon en
uw mobiele apparaat, gaat u als volgt te werk:

• Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen, is ingeschakeld en aan

het apparaat is gekoppeld.

• Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op het apparaat is geactiveerd.

• Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon zich niet verder dan 10 meter van

het apparaat bevindt en dat er zich tussen de hoofdtelefoon en het
apparaat geen obstakels bevinden, zoals muren of andere
elektronische apparaten.

background image

B a s i s g e b r u i k

12