Bluetooth Headset BH 702 - Bellen

background image

Bellen

Als u wilt bellen, gebruikt u het mobiele apparaat op de normale wijze
terwijl het apparaat verbinding heeft met de hoofdtelefoon. Het blauwe
indicatorlampje knippert langzaam tijdens het gesprek.

Als opnieuw kiezen van het laatste nummer met de hoofdtelefoon wordt
ondersteund door uw apparaat, drukt u tweemaal op de multifunctionele
toets terwijl er geen gesprek wordt gevoerd.

Als spraakgestuurde nummerkeuze met de hoofdtelefoon wordt
ondersteund door uw apparaat, houdt u de multifunctionele toets
ongeveer 2 of 3 seconden ingedrukt totdat de spraakgestuurde
nummerkeuze wordt gestart door het apparaat, en gaat u verder te werk
volgens de instructies in de gebruikershandleiding van het apparaat.
Spraakgestuurde nummerkeuze kan niet worden gebruikt tijdens een
gesprek.

background image

B a s i s g e b r u i k

14

Als u een oproep ontvangt, gaat het indicatorlampje snel blauw knipperen
en hoort u een beltoon via de hoofdtelefoon. Druk op de multifunctionele
toets of gebruik de toetsen van het mobiele apparaat om de oproep te
beantwoorden.

Druk tweemaal op de multifunctionele toets of gebruik de toetsen van het
mobiele apparaat om een oproep te weigeren.

Druk op de multifunctionele toets of gebruik de toetsen van het mobiele
apparaat om een oproep te beëindigen.