Bluetooth Headset BH 702 - De oproep overschakelen tussen dehoofdtelefoonen het mobiele apparaat

background image

de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat

Als u de oproep wilt overschakelen tussen de hoofdtelefoon en een
verbonden mobiel apparaat, houdt u de multifunctionele toets ongeveer
2 of 3 seconden ingedrukt of gebruikt u de desbetreffende functie van het
mobiele apparaat.

background image

B a s i s g e b r u i k

15