Bluetooth Headset BH 702 - Instellingen wissen of de hoofdtelefoon opnieuwinstellen

background image

Instellingen wissen of de hoofdtelefoon

opnieuw instellen

Als u alle koppelinstellingen wilt wissen uit de hoofdtelefoon, houdt u de
multifunctionele toets ingedrukt terwijl u de volumeknop omhoog drukt
totdat het indicatorlampje tweemaal afwisselend rood, groen en blauw
wordt. Nadat de instellingen zijn gewist, wordt gedurende ongeveer
5 minuten de koppelmodus van de hoofdtelefoon geactiveerd
(het indicatorlampje gaat snel blauw knipperen).

Als de hoofdtelefoon niet meer werkt terwijl deze wel is opgeladen, kunt
u de hoofdtelefoon opnieuw instellen door de lader op de hoofdtelefoon
aan te sluiten terwijl u de multifunctionele toets ingedrukt houdt. De
hoofdtelefoon wordt dan uitgeschakeld. Maak opnieuw verbinding tussen
de hoofdtelefoon en uw mobiele apparaat als u de hoofdtelefoon wilt
gebruiken. De instellingen van de hoofdtelefoon worden niet gewist als
u deze opnieuw instelt.

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

16