Bluetooth Headset BH 702 - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

1. Inleiding................................ 5

Draadloze Bluetooth-
technologie.............................................. 5

2. Aan de slag........................... 7

Overzicht .................................................. 7
Laders en batterijen .............................. 7
De batterij opladen................................ 8
De hoofdtelefoon in- of
uitschakelen ............................................ 9
De hoofdtelefoon koppelen................. 9

De verbinding met
de hoofdtelefoon verbreken ......... 10
De verbinding met
de hoofdtelefoon opnieuw
tot stand brengen............................ 11

Problemen oplossen ........................... 11

3. Basisgebruik........................ 12

De hoofdtelefoon op het
oor plaatsen.......................................... 12
Bellen...................................................... 13
Het volume van
de hoofdtelefoon aanpassen............ 14
De microfoon dempen ....................... 14
De oproep overschakelen
tussen de hoofdtelefoon
en het mobiele apparaat................... 14
Instellingen wissen of
de hoofdtelefoon opnieuw
instellen ................................................. 15

4. Informatie over
de batterij ............................... 16

Verzorging en onderhoud...... 17

background image

I n l e i d i n g

5