Bluetooth Headset BH 702 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du
koble sammen kompatible enheter uten
å bruke kabler. Bluetooth-tilkoblingen
krever ikke at mobilenheten og
headsettet er innen synsvidde for
hverandre, men maksimal avstand
mellom enhetene er 10 meter. Jo
nærmere mobilenheten og headsettet
er i forhold til hverandre, desto bedre
er ytelsen. Det optimale driftsområdet
vises med mørk grå farge i bildet.
Tilkoblingen kan påvirkes av avstander eller utsettes for forstyrrelser
fra hindringer (vist med lys grå farge) eller andre elektroniske enheter.

<10m

background image

I n t r o d u k s j o n

6

Headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR og støtter
følgende profiler: Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile 1.5. Ta
kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten
med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte
områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

background image

K o m m e i g a n g

7