Bluetooth Headset BH 702 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Headsettet har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Ikke prøv
å fjerne batteriet fra headsettet, fordi dette kan medføre skade på
headsettet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til laderkontakten.

Indikatorlampen lyser rødt under lading.
Det kan ta litt tid før ladingen starter. Hvis
ladingen ikke starter, kan du forsøke å koble
fra laderen og koble den til igjen. Det kan ta opptil 2 timer å lade
batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser indikatorlampen grønt.

Koble laderen fra headsettet og stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 6 timers taletid eller opptil
160 timer standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike
kompatible Bluetooth-enheter, brukeroppsett, brukervaner og omgivelser.

Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet med jevne
mellomrom og indikatorlampen blinker rødt.

background image

K o m m e i g a n g

9