Bluetooth Headset BH 702 - Ladere og batterier

background image

Ladere og batterier

Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med headsettet.
Headsettet er beregnet for bruk med ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.

6

7

background image

K o m m e i g a n g

8

Advarsel: Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia
for bruk sammen med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan
oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.