Bluetooth Headset BH 702 - Oversikt

background image

Oversikt

Headsettet består av følgende deler:

• Ørestykke (1)

• Indikatorlampe (2)

• Laderkontakt (3)

• Volumtast (4)

• Mikrofon (5)

• Ørebøyle (6)

• Flerfunksjonstast (7)

Før du begynner å bruke
headsettet, må du lade batteriet og sammenkoble det med en kompatibel
enhet.

Deler av headsettet er magnetisk. Headsettet kan trekke til seg metaller. Plasser
ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av headsettet
ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.