Bluetooth Headset BH 702 - Slå headsettet på eller av

background image

Slå headsettet på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne flerfunksjonsknappen til
headsettet piper og indikatorlampen lyser. Når headsettet prøver å koble
seg til en sammenkoblet enhet, blinker indikatorlampen grønt i sakte
tempo. Når headsettet er koblet til en sammenkoblet enhet og er klart til
bruk, blinker indikatorlampen blått i sakte tempo. Hvis headsettet ikke er
sammenkoblet med en enhet, går det automatisk i sammenkoblings-
modus (se Sammenkobling på side 9).

Du slår av headsettet ved å holde inne flerfunksjonsknappen i minst
fem sekunder til indikatorlampen lyser rødt.