Bluetooth Headset BH 702 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Du ringer ved hjelp av mobilenheten som vanlig når headsettet er koblet
til. Indikatorlampen blinker blått i sakte tempo under samtalen.

Hvis enheten støtter gjentakelse av siste oppringte nummer med dette
headsettet, trykker du to ganger på flerfunksjonsknappen når det ikke er
noen aktiv samtale.

Hvis enheten støtter taleoppringing med headsettet, holder du inne
flerfunksjonsknappen i to-tre sekunder til mobilenheten starter
taleoppringing, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for
enheten. Taleoppringing kan ikke brukes under en samtale.

Når du mottar et anrop, blinker indikatorlampen blått i raskt tempo og
du hører en ringetone gjennom headsettet. Du kan besvare anropet ved
å trykke på flerfunksjonsknappen eller ved å bruke tastene på
mobilenheten.

Du kan avvise et innkommende anrop ved å trykke to ganger på
flerfunksjonsknappen eller ved å bruke tastene på mobilenheten.

Du avslutter en samtale ved å trykke på flerfunksjonsknappen to ganger
eller ved å bruke tastene på mobilenheten.