Bluetooth Headset BH 702 - Slette innstillinger eller tilbakestille headsettet

background image

Slette innstillinger eller tilbakestille headsettet

Du kan slette alle sammenkoblingsinnstillinger fra headsettet ved å holde
inne flerfunksjonsknappen og volum opp-knappen til indikatorlampen
blinker vekselvis rødt, grønt og blått to ganger. Når innstillingene er slettet,
går headsettet i sammenkoblingsmodus i ca. fem minutter
(indikatorlampen blinker blått i raskt tempo).

Hvis headsettet slutter å virke til tross for at det er ladet opp, kan du
tilbakestille headsettet ved å koble det til laderen og holde inne fler-
funksjonsknappen. Headsettet slås av. Koble headsettet til mobilen-
heten igjen for å bruke det. Tilbakestillingen fjerner ikke innstillingene
i headsettet.

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

15