Bluetooth Headset BH 702 - Veksle samtalen mellom headsettet ogmobilenheten

background image

Veksle samtalen mellom headsettet

og mobilenheten

Hvis du vil veksle samtalen mellom headsettet og en sammenkoblet
mobilenhet, holder du inne flerfunksjonsknappen i to-tre sekunder eller
bruker den respektive funksjonen på enheten.