Bluetooth Headset BH 702 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Headsetet har ett inbyggt, icke löstagbart, laddningsbart batteri. Försök
inte att ta bort batteriet eftersom det kan skada headsetet.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till kontakten för

laddaren på headsetet. Indikatorn lyser rött
under laddningen. Det kan ta en stund innan
laddningen startar. Om laddningen inte startar
kopplar du ur laddaren, ansluter den igen och försöker en gång till.
Det kan ta upp till 2 timmar att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är helt laddat lyser indikatorlampan med grönt sken.

Koppla bort laddaren från headsetet och nätuttaget.

När batteriet är fulladdat har det kapacitet för upp till 6 timmars
samtalstid och upp till 160 timmar i passningsläge. Samtalstiden och
passningslägestiden kan emellertid variera vid användning med olika
kompatibla Bluetooth-enheter, användningsinställningar,
användningsbeteenden och i olika miljöer.

När batteriet är nästan urladdat avger headsetet en ljudsignal med jämna
mellanrum och indikatorn börjar blinka med rött ljus.

background image

K o m m a i g å n g

9