Bluetooth Headset BH 702 - Justera volymen i headsetet

background image

Justera volymen i headsetet

Tryck volymknappen uppåt om du vill höja volymen eller nedåt om du
vill sänka den under ett samtal, eller använd knapparna på den mobila
enheten. Om du vill justera volymen snabbt håller du volymknappen
nedtryckt i önskad riktning.

background image

A n v ä n d n i n g

14