Bluetooth Headset BH 702 - Sätta på headsetet

background image

Sätta på headsetet

Headsetet har en öronbygel som du kan använda för att få en bättre
passform för örat.

Om du vill använda headsetet med öronbygeln på höger öra sätter du
i öronbygeln i headsetet (1). Placera öronbygeln på plats över örat (2) och
tryck försiktigt in hörtelefonen i örat. Ställ in rätt längd genom att trycka
eller dra i öronbygeln. Vrid headsetet så att det pekar mot munnen (3).

Om du vill använda headsetet på vänster öra drar du försiktigt ut
öronbygeln från headsetet (4) och sätter i den på den motsatta sidan (5).

background image

A n v ä n d n i n g

13