Bluetooth Headset BH 702 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Använd den mobila enheten som vanligt om du vill ringa ett samtal när
headsetet är anslutet till enheten. Den blå indikatorn blinkar långsamt
under samtalet.

Om enheten stöder återuppringning av det senaste numret med headsetet
trycker du två gånger på flerfunktionsknappen i passningsläge.

Om enheten kan hantera röstuppringning med headsetet, håller du
flerfunktionsknappen intryckt i 2 till 3 sekunder tills den mobila enheten
börjar röstuppringningen. Fortsätt sedan enligt anvisningarna i enhetens
handbok. Röstuppringning kan inte användas under ett samtal.

När telefonen ringer blinkar indikatorlampan snabbt med blått ljus och
en ringsignal hörs i headsetet. Om du vill besvara samtalet trycker du på
flerfunktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du två gånger på
flerfunktionsknappen eller använder knapparna på den mobila enheten.

Om du vill avsluta samtalet trycker du på flerfunktionsknappen eller
använder knapparna på den mobila enheten.