Bluetooth Headset BH 702 - 4. Information om batteri

background image

4. Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast batterierna
med laddare som godkänts av Nokia och är avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte
ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller
på vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid
förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med över-
hettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet
är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt
under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera.
Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt
lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte
i hushållsavfallet.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

16