Bluetooth Headset BH 702 - Innehåll

background image

Innehåll

1. Introduktion ......................... 5

Bluetooth-teknik för trådlös
kommunikation....................................... 5

2. Komma igång ....................... 7

Översikt..................................................... 7
Laddare och batterier ........................... 7
Ladda batteriet ....................................... 8
Slå på och stänga av headsetet......... 9
Koppla ihop headsetet med
andra enheter.......................................... 9

Koppla ur headsetet........................ 10
Återansluta headsetet.................... 10

Felsökning ............................................. 11

3. Användning ........................ 12

Sätta på headsetet.............................. 12
Samtalshantering................................ 13
Justera volymen i headsetet ............ 13
Stänga av och slå
på mikrofonen...................................... 14
Växla samtal mellan headsetet
och den mobila enheten ................... 14
Radera eller återställa
inställningarna..................................... 14

4. Information om batteri...... 15

Skötsel och underhåll ............ 16

background image

I n t r o d u k t i o n

5